måndag 27 september 2010

Strindberg och klyftorna

Ur Hemsöborna (1887):
Att dagligen se helgdagsklädda människor, som höllo söndag var dag, spatserade, rodde utan mål, fiskade utan att ta vara på fisken, badade, musicerade, fördrevo tiden, som om inga bekymmer, intet arbete funnes till i världen, detta väckte till en början ingen avund, endast förundran över att livet kunde dana sig så, beundran över mänskor, som förmådde ställa sin tillvaro så angenämt, så lugnt, så rent och fint framför allt, utan att man kunde säga att de gjort andra orätt eller plundrat fattiga.
Så låter det när sommargästerna gör entré på Hemsö – och närbefolkningen får sig utan större ansträngning en rejäl extra inkomst. Klyftor när de fungerar som bäst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar